2009-02-09

Kassören är golvad!

Kassören är golvad!

2009-02-08

Tredje varvet! Bara glada miner.

Tredje varvet! Bara glada miner.

3 fulla varv i c! Ska vara po till det.

3 fulla varv i c! Ska vara po till det. Grattis

Fruktstation

Svante gick inte på pumpan. P-O sköt fullt i c idag också!

2009-02-01

Han

Gambling på sista! :-)

På gång varv 2!

På gång varv 2!